Vergi Takvimi

 

OCAK VERGİ TAKVİMİ

11 Ocak 2021

• 16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

12 Ocak 2021

• 16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ocak 2021

• Aralık 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Ocak 2021

• Aralık 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Ocak 2021

• 1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Ocak 2021

• 1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

ŞUBAT VERGİ TAKVİMİ

1 Şubat 2021

• 2020 Yılında Kullanılan Defterlerin 2021 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

• 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi

• 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süresi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

• Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

• Yıllık Harçların Ödemesi

9 Şubat 2021

• 16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Şubat 2021

• 16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Şubat 2021

• Ocak 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

17 Şubat 2021

• 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Şubat 2021

• 2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

• Ocak 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Şubat 2021

• 1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Şubat 2021

• 1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Şubat 2021

• 2019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

• Ocak 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

MART VERGİ TAKVİMİ

1 Mart 2021

• 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

9 Mart 2021

• 16-28 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Mart 2021

• 16-28 Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Mart 2021

• Şubat 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

22 Mart 2021

• Şubat 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Mart 2021

• 1-15 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Mart 2021

• 1-15 Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Mart 2021

• Şubat 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Mart 2021

• 2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi

• 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi

• Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. GV Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. GV Mükelleflerinin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. GV Mükelleflerinin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

NİSAN VERGİ TAKVİMİ

9 Nisan 2021

• 16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

12 Nisan 2021

• 16-31 Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Nisan 2021

• Mart 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Nisan 2021

• Mart 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Nisan 2021

• 1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

• Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

27 Nisan 2021

• 1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

30 Nisan 2021

• 2020 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. KV Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. KV Mükelleflerinin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. KV Mükelleflerinin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

• Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

MAYIS VERGİ TAKVİMİ

10 Mayıs 2021

• 16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

11 Mayıs 2021

• 16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

17 Mayıs 2021

• 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Mayıs 2021

• Nisan 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Mayıs 2021

• 1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Mayıs 2021

• 1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Mayıs 2021

• 2020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)

• 2020 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması

• 2020 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü

• 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

• 2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

• 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

HAZİRAN VERGİ TAKVİMİ

9 Haziran 2021

• 16-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Haziran 2021

• 16-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Haziran 2021

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

21 Haziran 2021

• Mayıs 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Haziran 2021

• 1-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Haziran 2021

• 1-15 Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

28 Haziran 2021

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30 Haziran 2021

• 2020 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi

TEMMUZ VERGİ TAKVİMİ

9 Temmuz 2021

• 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

12 Temmuz 2021

• 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

16 Temmuz 2021

• Haziran 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

26 Temmuz 2021

• 1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

27 Temmuz 2021

• Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

28 Temmuz 2021

• Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

30 Temmuz 2021

• 1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

AĞUSTOS VERGİ TAKVİMİ

2 Ağustos 2021

• 2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

10 Ağustos 2021

• 16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

• 16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

16 Ağustos 2021

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

17 Ağustos 2021

• 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ağustos 2021

• Temmuz 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Ağustos 2021

• 1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Ağustos 2021

• 1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Ağustos 2021

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Ağustos 2021

• 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

EYLÜL VERGİ TAKVİMİ

9 Eylül 2021

• 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Eylül 2021

• 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Eylül 2021

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Eylül 2021

• Ağustos 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Eylül 2021

• 1-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

27 Eylül 2021

• 1-15 Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30 Eylül 2021

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

EKİM VERGİ TAKVİMİ

11 Ekim 2021

• 16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

• 16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Ekim 2021

• Eylül 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Ekim 2021

• Eylül 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Ekim 2021

• 1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Ekim 2021

• 1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

KASIM VERGİ TAKVİMİ

1 Kasım 2021

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

• Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

9 Kasım 2021

• 16-31 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Kasım 2021

• 16-31 Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Kasım 2021

• Ekim 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

17 Kasım 2021

• 2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Kasım 2021

• Ekim 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Kasım 2021

• 1-15 Kasım 2021 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25 Kasım 2021

• 1-15 Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

26 Kasım 2021

• Ekim 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30 Kasım 2021

• 2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

• 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

• 2021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

• 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

ARALIK VERGİ TAKVİMİ

9 Aralık 2021

• 16-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

10 Aralık 2021

• 16-30 Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

15 Aralık 2021

• Kasım 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV II Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV III Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait ÖTV IV Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Aralık 2021

• Kasım 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin ve Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Aralık 2021

• 1-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

27 Aralık 2021

• 1-15 Aralık 2021 Dönemine Ait ÖTV I Sayılı Listedeki Ürünlerin Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların MPHB Beyanı ve Ödenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Aralık 2021

• 2020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

• 2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

• 2022 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

2022

31 Ocak 2022

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

28 Şubat 2022

• Aylık Yük. Ter. Bul. Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

31 Mart 2022

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. GV Mükelleflerinin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. GV Mükelleflerinin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

5 Mayıs 2022

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. KV Mükelleflerinin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• Geç. Ver. Dön. Bazında Yük. Ter. Bul. KV Mükelleflerinin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

 
Teklif Al