Haberler

18 Şubat 2021

E-Ticaret Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı Ve Uygulaması

Elektronik Ticaret Hızlı yayılmaya devam etmesi, Küresel Ekonomide piyasada söz sahibi olması,  Tam rekabet piyasasında artık maliyetlerde göz önüne alınarak tüm sektörel firmaların değişmezi haline gelmiştir. […]
18 Şubat 2021

E-Ticaret Sitesi Üzerinden Yapılan Başlıca Satış Politikaları

İlk önce şunu belirtmek isterim ki, daha önce yazdığım makalenin bu kadar yararlı olduğunu bu kadar talep göreceğini siz değerli okuyucuların ve bilgi kullanıcıların bu kadar […]
18 Şubat 2021

E-Defter Masraf Fişlerinin Nasıl Kayıt Edilmelidir

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172 nci maddesinde, defter tutma mecburiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler sayılmış olup Kanunun 174 üncü maddesinde, defterlerin hesap dönemi itibariyle […]
18 Şubat 2021

E-Ticaret Sitesi Üzerinde Yapılan Satışların Muhasebe Kayıtları Kayıtları

Dünyada hızlıca gelişen, Dünyanın ilk 10 Şirketinin içinde 2 adet E-ticaret şirketinin olması (amazon, alibaba.com ) fakat ülkemizde yeterince  yerini bulamaması ama artan talep göstergesi ile […]
10 Şubat 2021

E-Ticaret Kapsamında E-Arşiv Fatura Ve Satış İadelerindeki Özel Esaslar

19.10.2019 Tarihinde yayınlanan VUK 509 Nolu Genel Tebliği ile bugüne kadar yayınlanan bir çok tebliğ iptal edilmiş, E-belge uygulamaları sil baştan yeniden düzenlenmiştir.        Bu tebliğ IV.2 […]
1 Mart 2021

2021 – 004 Yeni Tevkifat Uygulamaları

YENİ TEVKİFAT UYGULAMALARI TAŞIMACILIK HİZMETLERİ Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki, Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) […]
1 Mart 2021

2021 – 03 Fason Tevkifat İşlemlerinde Tevkifat Uygulaması Hk.

 01.03.2021 tarihi itibari ile fason olarak yaptırdığımız işlemlerde artık 5/10 değil, 7/10 tevkifat yapılacaktır. Bu durumda 10.000 TL’lik fason yaptırılan bir işlem için vergi dairesine 400,00 […]
17 Şubat 2021

2021 Kısmi Tevkifat Uygulama Oranlarında Değişiklik Hk.

Konu: Kısmi Tevkifat Uygulama Oranlarında Değişiklik Hk. 26.04.2014 Tarihli 28983 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan bazı Kdv Kısmi Tevkifat […]
12 Şubat 2021

2021 Yılı Vergi Usul Kanununda Belirtilen Tutarların Artışı Hk.

                                                                Tarih : 31.12.2020 Sıra No: 2020/096 Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 2021 yılında uygulanacak hadlerinbelirlendiği 522 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. […]
Teklif Al